JAK CZĘSTO ŁADOWAĆ AKUMULATORY.

Jak często ładować akumulator? To pytanie dość często pada z ust naszych klientów.
Niema jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie.

Niezależnie czy masz akumulator motocyklowy, samochodowy czy do łodzi nie można doprowadzić do głębokiego rozładowania.

Napięcie kiedy jest wymagane ładowanie:

- akumulatory 12V poniżej 12.5V
- akumulatory 6V poniżej 6.25V

ładowanie_akumulatora_ctek


W akumulatorach występuje zjawisko napięcia powierzchniowego oraz napięcia spoczynkowego.
Napięcie powierzchniowe powstaje w wyniku ładowania akumulatora w pojeździe jak i w sposób ładowania prostownikami oraz ładowarkami.
Niezależnie czy akumulator był ładowany 15 min czy parę godzin napięcie po zaprzestaniu ładowania będzie podwyższone i mylące i takie napięci nazywamu powierzchniowym.

Napięcie spoczynkowe jest to faktyczny stan napięcia naładowania akumulatora.
Aby uzyskać napięcie spoczynkowe akumulator musi zostać pozostawiony od około 60 minut do 6 godzin ( zależne od czasu ładowania )
bez uruchamiania silnika ,pozostawionych włączonych odbiorników prądu, ładowania stacjonarnego przez urządzenia do ładowania.  

Po odczekaniu wskazanego czasu sprawdzamy napięcie spoczynkowe i według wartości podanych wyżej
w razie potrzeby ładujemy akumulator.
Do sprawdzanie napięcia możemy wykorzystać multimetr (miernik z obsługą prądu stałego DC 12V)
lub ładowarkę CTEK MXS 5.0 TEST & CHARGER

Jeden ze sposób sprawdzenia napięcia akumulatora przy zastosowaniu ładowarki CTEK MXS 5.0 TEST & CHARGER

1. Odłączamy ładowarkę Ctek z gniazda zasilającego 230V
2. Podłączamy przewód czerwony PLUS do bieguna plusowe (+)
3. Podłączamy przewód czarny MINUS do bieguna ujemnego  (-)
4. Trzymany przycisk MODE przez ok 2-3 sekundy aż zaświeci nam się dioda funkcji testowania BATTERY  
5.Po chwili na skali od 4 do 6 pojawi się wynik pomiaru  
6.Odczytujemy według przedstawionej informacji

funkcja_testowania_ctek